Fredag 12. april 1940 – Hærens stab inntar Snåsa


Sjefen for V. divisjon, general Laurantson, meldte seg syk og oberst Getz ble utnevnt til øverste leder i dette distriktet. Han tok, sammen med sin stab, opphold på hotell Føniks i Snåsa. Den 12. april ankom divisjonslegen dr. Øverland til konferanse hjemme hos meg. Han hadde klart å komme gjennom de tyske linjer med sin bil. I sammen inspiserte vi lasarettet på Vonheim og han uttalte sin tilfredshet med hva der var gjort. Vi fortsatte med våre forberedelser av feltsykehuset utover dagen.

De forskjellige avdelinger av regimentet hadde nå inntatt sine stillinger på begge sider av Snåsavannet, og drev nå på med forskansningsarbeider Man fryktet landsetting av tyske troper fra fly på isen og avdelingene var derfor pålagt strengt vakthold