Onsdag 17. april – Organisering av feltsykehus nr. 1


Den 17. og 18.april medgikk til utbedring og organisering av sykehuset. Snekkerne arbeidet flittige, likeledes søstrene, så vi tilslutt hadde et tipp-topp lite sykehus hvor vi kunne utføre alle tenkelige operasjoner. Der hadde etter hvert meldt seg flere til sanitetstjenesten, dels fra bygden, dels utenbygds fra. Noen leger og sykepleierske kom etter hvert, så vi tilslutt var en ganske anselig stab. Jeg selv fikk som overlege skriftlig rekvisisjonsrett.

De øvrige som var underlagt meg var:

Dr. Knut Knutsen, Reservelege, kirugisk konsulent ved brigaden.
Dr. Jan Kielland, Leder ved Vårtun feltsykehus (Trondheim sykehus)
Dr. Erling Hammerstad, Assistentlege hygiene kons (Trondheim sykehus)
Provisor Erling Jervel-Pettersen. Feltapoteker. (Levanger apotek)
Tannlege Eyvin Alstad. Kjevekirurg (Trondheim)
Tannlege Thv. Zahl. Ordonans for divisjonslegen (Trondheim)
Gårdbruker Lyder Pedersen. Fenrik Intendant. (Verdal)
Dosent Harald Bjørlykke. Sykebærer (Høyskolen Trondheim.)
Stud. med. Arve Lønnum. Sykebærer (Steinkjer)
Stud. Chem. Kåre Bakken. Sykebærer (Steinkjer.)
Inspektør Einar Sandnes. Sykebærer (Snåsa)
Elektriker Knut Mølnvik. Sykebærer (Snåsa)
Arbeider Emil Sundberg. Sykebærer (Snåsa)
Arbeider Ivar Øie. Sykebærer (Snåsa)
Agent Hartvik Malterud. Sykebærer (Trondheim)
Sjåfør Bjarne Colbjornsen, Sjåfør (Snåsa)
Sjåfør Erling Heimsnes, Sjåfør (Snåsa)

Bethaniasøster Gudrun Espedal. Oversøster (Levanger sykehus)
Bethaniasøster Elisabeth Knudsen, Operasjonsøster 1 (Levanger sykehus)
Bethaniasøster Ruth Arnesen. Operasjonsøster 2 (Levanger sykehus)
Røde-Korssøster Thora Aschim. Narkosesøster (Trondheim sykehus)
Sanitetssøster Jorid Fossvik. Avdelingssøster (Trondheim sykehus)
Sanitetssøster Hjørdis Johnsen. Laboratoriesøster (Trondheim sykehus)
Diakonisse Oddveig Grøtthaug, Narkose. Røntgen (Namsos sykehus)
Sykepleierske Eva Westin. Avdelingssøster (Steinkjer)
Sanitetssøster Anna Singstad. Avdelingssøster (Snåsa)
Sanitetssøster Ellen Klevsand. Sykestuen (Snåsa)

Hertil kom lottene: Ruth Knutsen, Kirsten Kvarvig, Sonja Kleven, Aase Sjøli, Kissy Rustad, Astrid Bratland, Synnøve Aarseth. Enn videre kjøkkenbetjening og vaskekoner.

Dr. Hammerstad og jeg bodde i legeboligen og stelte oss på hyttemaner hver morgen. Men etter hvert som flyene begynte å bli mer nærgående og arbeidet på sykehuset krevde mer tid til alle døgnets tider, flyttet vi ned til Almo, 16 km lengre opp i bygda, for å få dem vekk fra dette tettere bebyggende stasjonsområde hvor meget militære var konsentrert.

Legeboligen Sole

De første dagene var det meget utbedringsarbeider som måtte utføres ved sykehuset. Vannledningen måtte istandsettes, kloakken graves opp, gårdsplassen gruses, og ”bombesikre” rom innredes i kjelleren. Mannskapene ble trent i båreeksersis. Vi fulgte selvsagt spent med i krigens gang, og da særlig i Trøndelag.