Onsdag 24. april 1940 – Engelskmennene har gjort retrettIntet særlig nytt om fienden i løpet av dagen. Grunnet engelskmennenes retrett, fikk vi ordre om å forberede flytting av feltsykehuset nordover til Harran. Alle unnværlige saker ble derfor pakket ferdig i kasser. Den amerikanske ambulanse var nå kommet frem til Grong hvor de skulle holde til på folkehøyskolen. Om kvelden fikk vi besøk av lederen dr. Fishwick, en røslig kar, og den blonde svensk-amerikaner dr. Anderson, begge kirurger. De beså vårt sykehus og var høflig imponert. De var kommet til Finland nettopp som krigen der var slutt og gledet seg nå til å ta fatt i Norge. Turen over Lifjellet hadde nok vært temmelig strabasiøs. Vi fikk høre at mine studiekamerater dr. Kåre Poulsson og dr. Astrid Amlie var med dem fra Finland. Vi pratet lenge sammen inntil jeg fulgte dem opp i legeboligen hvor de var natten over.