Lørdag 27. april – En franskvisitt


Tre franske leger og en feltapoteker kom til konferanse med divisjonslegen. Det var meget kjekke og sympatiske karer og den unge apotekeren overrasket med å snakke helt feilfritt norsk etter et tidligere opphold i Norge. Jeg førte en lengre samtale på engelsk med en av legene som var fra Paris. Han ville absolutt komme tilbake igjen til Snåsa etter krigen for å fiske og gå på jakt. Kanskje kommer han en dag?

Dagen forløp rolig på sykehuset, bortsett fra at vi måtte i kjelleren diverse gange pga flyalarm.

Den mest sensasjonelle begivenhet denne dagen var at Tyskland erklærte Norge i krig. Så fikk vi da endelig greie på at det var krig