Torsdag 2. mai 1940 – Retrett av utenlandske soldater


Dagen forløp rolig på feltsykehuset. Der var fire ganger flyalarm, men ingen bomber ble sluppet. Sent om kvelden fikk brigadesjefen brev fra den franske og engelske kommandant som taket for seg og beklaget at de den neste dag måtte forlate landet.

Den alvorlige situasjon drøftes
Dr. Hammerstad, overlegen, Dr Kielland

Fra den britiske overkommando fikk oberst Getz følgende brev (oversatt):

Kjære oberst Getz.
Det er med den dypeste beklagelse jeg må meddele Dem at vi må reise fra dette området – enhver av oss føler det dypt. 

Vi etterlater oss en del materiell her, som vi håper De vi komme og ta, og jeg vet det vil være av stor verdi for Dem og Deres tapre tropper Vi har bare ett håp – og det er at vi kan vende tilbake og hjelpe Dem med å bringe Deres kamp til en heldig avslutning.

Deres forbundne. Carton de Wiart.