Etterlengtet Geni oppdatering


Det er noen år siden Myheritage kjøpte Geni. Men det ser nå ut som samarbeidet har gitt resultater. Nå kan brukere kopiere data fra kilder slik man kan gjøre med record matches hos Myheritage. Det er ikke en tro kopi, men Geni’s måte å gjøre det på.

NB dette krever abonnement hos MyHeritage for å virke. Har du komplett eller data abonnement kan du bruke kilde assistenten

Man velger hvilken informasjon man vil kopiere over fra kilden. Det er en ting man bør være klar over. Geni har ganske strenge krav til stedsinformasjon. Er stedsnavnet skrevet på en måte som er utdatert idag, må du manuelt legge det til. Fullstendig gjennomgang av muligheter finnes på bloggen til Geni dog på engelsk

Tips #2 Foreldre er i slekt?


Eksempel på hvordan det kan se ut når dine foreldre er tremenninger

På Gedmatch kan man gjøre noe snedig. Man kan sjekke om foreldrene dine er i slekt med hverandre!

Hvordan er dette mulig uten DNA fra foreldrene?

Siden alt ditt DNA kommer bare fra dine foreldre. Du fikk 2 kromosomer, ett fra hver av dine foreldre. Det som ikke kom fra den ene kom det fra den andre. Om disse er i slekt de ha like verdier på SNP’er. Mange like verdier etter hverandre over lengre «strekninger» om biten er stort nok vil indikere slektskap.

Små biter med grønt er trolig ikke entydig bevis på slektskap til dette bør segmenter være over 7cM og dermed blått.

Segmenter på over 7 cM er med 5% sikkerhet bevis på felles ane innen 6 generasjoner

SEGMENT LENGDE (CM)SANNSYNLIGHET FOR FELLES ANE (6 GEN)
> 3090%
20-3050%
12-2020%
6-125%
< 6< 1%
Tim Janzen https://isogg.org/wiki/Endogamy

Tips #1 – Skriv notater


Når du jobber med folk i din treffliste bør du aktivt bruke notatfeltet til å dokumentere hva du har gjort, eller funnet ut av.

FamilyTreeDNA

Rett til høyre for epost symbol finnes det en blyant i ett skrivefelt. Det ikonet aktiverer notatfeltet

Grått ikon – intet notat skrevet, lyse blått – notat skrevet
Eksempel på notat skrevet. Jeg har konktatet personen via meldingsfunksjonene i FTDNA

MyHeritage

Notatfelt som er utfyllt i MyHeritage er lilla.

Notat du skriver her kommer også frem i klygerapporten

Ancestry

Teksten du skriver kommer frem rett til høyre for notat ikon.

Hva man skriver i notatfelt er opp til en hver. De som jeg har funnet ut av koder jeg på en særegen måte

  1. Sti til min ane + navn på ane – min match sin sti til sin ane
  2. Felles anepar
  3. Slektsrelasjon (amerikansk system)