DNA hjelpemidler

Skal teste flere hjelpemidler/verktøy i 2019, slik flere tar i bruk slike for å raskere å finne ut av egen dna-slekt. Skal forsøke å skrive kortfattet på oversiktsiden, og mer detaljert på særskilt side.

Jeg har ingen interesser eller bindinger til noen av produktene jeg omtaler

Uavhengige verktøy

1. Gedmatch – https://genesis.gedmatch.com/

Uavhengig sted for å finne felles slekt på tvers av test-selskap. Flere verktøy som kan brukes som: treffliste (One-to-many), fase – skill fars/mors dna (Phasing), Gjenskap dna (Lazarus). Trinangulering, Er foreldre i slekt (Are your parents related)

Gratis, men for 10$ pr mnd for man tilgang til flere verktøy

2. DNA Painter – https://dnapainter.com/

Foreløpig det beste verktøyet for å kartlegge hvilke segmenter som tilhører hvilken ane, slik at man har oversikt på hvor nye treff kan høre hjemme i din slekt

Gratis for ett diagram, 1 års abonoment 55$ gir deg intil 50 profiler (30$ 6 mnd)

3. Genetic affairs – https://www.geneticaffairs.com/

Finn dine DNA klynger (clusters) slik at du lettere kan finne felles aner

Man får 200 credits, og må kjøpe flere jo mere du bruker dette. Standard analyse koster 25 credits. 5$ gir 500 credits dvs 1 credit er ca 8,5 øre. Månedlig auto oppdatering  
av en profil koster 18 credits som er ca 1,50 pr mnd eller under 20 kr pr år.

4. Genetic.Family – https://genetic.family/

Genetic.Family (GF) Chrome utvidelse gjør det se på DNA match data ifra flere selskaper samtidig, samt legge på egne tagger på dine treff. Taggene kan bruke til å filtre dine treff også. De har samarbeid med DNAGedcom Client (DGC) om innsamling av data og bruk av tag’er, men chrome utvidelsen kan brukes til å samle inn uten DGC

Følgende selskaper støttes er:

5. DNAGedcom Client – https://www.dnagedcom.com/

DNAGedcom brukes til å samle inn data ifra mange forskjellige testselskaper til lokal PC for å bearbeide data lokalt. I versjon 2 kunne man samle data på nett (www.dnagedcom.com) og kjøre noen analyser som sdsa rapport. Fra versjon 3 samarbeider de med genetic.family (GF) om dette.

6. Borland Genetics – https://borlandgenetics.tools/

Borland Gentics er verktøypakke for å rekonstruere dine kjente og ukjente slektninger. Litt som Gedmatch men mye mer og bedre siden du har langt bedre kontroll på hvem som kan bruke data fra dine kit.

Gratis for enkle rekonstruksjoner, men man må abonnere for å få tilgang til mer avanserte prosjekt verktøy og kunstig intelligens for å sy sammen slekta di.