Fiskestrategien

Uansett hvor mange tester du tar så er det slik som fisking, om du søker slekt så får du mere fisk jo flere snører du har ute. En test kan i mange tilfeller flyttes til nytt selskap. Følgende selskaper stoler jeg på og har denne muligheten. Du må på selvstendig grunnlag vurdere villkårene hos hver enkelt. Du kan oversende dine rådata fra andre testselskaper og laste de opp hos de listet opp nedenfor. Dermed få flere svar på hvem du er i slekt med. Disse er:

  • FTDNA
  • MyHeritage
  • GedMatch.

Siste er ikke ett testselskap der du kan kjøpe tester, men ett uavhengig sted å sammenligne dine DNA data på tvers av selskaper. Denne er også en av hjørnestenene for å kunne rekonstruere DNA. Jeg kunne ha slengt på 23andMe, men siden de primært tester for sykdommer så tester de i all hovedsak andre steder på kromosonene enn hva Ancestry, FTDNA og MyHeritage tester på. Å overføre en slik test til Gedmatch vil ikke gi noen nevneverdige treff mot disse 3 selskapene.

Hvilke selskaper tar imot data fra andre angis med pil. Heltrukket linje gir gode treff. De med stiplet linje gir fortsatt treff, men pga ulike at regioner testes, kan disse bli dårtligere.

En enslig test er bare ett lite snøre. Er du heldig ser du flere kjente slektninger som kan hjelpe deg videre. Er dette ikke tilfelle vil du måtte vente på at noen andre tar test, eller du kan samarbeide med noen kjente slektninger. Ønsker du å bruke garn må du knytte sammen flere snører til ett garn, jo flere dere er jo større mulighet har dere til å finne andre. Flere tester i din slekt, og at dere bruker flere selskaper vil gjøre at man går fra noen få snører til ett garn. 

DNA Painter er ett utmerket verktøy til å holde oversikt hvem du har treff mot på tvers av selskaper, og kan hjelpe deg å løse slektsgåten vha data fra andre testselskaper.

Er du adoptert eller leter etter en ukjent nær slektning, bør du vurdere å teste deg først/også hos Ancestry det selskapet med flest tester i sin database. NB! Det vil være billigere å starte der, fordi de kan ikke ta imot rådata uansett. Starter du hos andre må du uansett ta testen pånytt hos Ancestry. Det er fullt mulig å teste hos hver enkelt selskap, og senere kombinere alle testresultatene til en «super test» som du kan laste opp i Gedmatch. (Etter at dette først ble skrevet har Gedmatch Genisis fått en funksjon for å slå sammen flere kit til ett superkit)

OBS Alle som har DNA data hos FTDNA, kan kytte disse dataene til Geni-profil, dermed kan du få ekstra hjelp til å finne slekskap mellom deg og tester

Har du tatt test ett sted og ønsker å låse opp betalbare funksjoner bør du vite følgende om de ulike selskapene (ingen av de er påkrevd, eller nødvendig for å bruke de, men kan være lurt å kjøpe):

Tester før mars 2019 hos MyHeritage blir avvist hos FamilyTreeDNA. Dette skyldes nylig omlegging av formater og ny testbrikke. De støtter ikke lengre det gamle formatet.

Geneanet.org og LivingDNA tar nå også imot DNA data

SelskapHva$
GedmatchAlle «Tier1» funksjoner. Man kan abbonere månedlig, eller betale måned til måned
10 **
MyheritageEnisitet, kromosonleser, trær på treff, triangulering/ delte treff, delte steder29/kit *
FTDNAKromosonleser, myOrigins, ancientOrigins19/kit *
*) Engangsum **) månedlig